Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Registri

REGISTRI LOKALNIH IZVORA ZAGAĐIVAČA

Projekat se realizuje na teritoriji 20 opština / gradova i na ovoj strani možete pogledati spisak registara lokalnih  izvora zagađivača. Moguće je da u ovom trenutku nisu svi registri dostupni, a mi ćemo se potruditi da listu redovno ažuriramo sa novim podacima i omogućimo njihovu dostupnost.

 

MAPA OPŠTINA UKLJUČENIH U PROJEKAT

Na mapi ispod možete videti koje opštine trenutno imaju dostupne registre lokalnih izvora zagađivača. Zelenom zastavicom su obeležene opštine u kojima su registri dostupni, a crvenom one u kojima nisu. Mapa je interaktivna, tako da klikom na svaku zastavicu možete pogledati detaljnije informacije.