Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

PIRGOS – Pirot

Udruženje Pirgos osnovano je 30.03.1998 godine u Pirotu sa ciljem da poboljša informisanje i obrazovanje građana u domenu kulture, nauke, ekologije, ljudskih prava i gradjanskog društva. Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama prikuplja, pozajmljuje i obrađuje naučnu literaturu o novinarstvu, kulturi, demokratiji, civilnom društvu, ljudskim pravima koju plasira u javnost preko stručnih skupova, savetovanja, seminara.

VIZIJA

Udruženje Pirgos, Srbiju vidi kao modernu, demokratsku, evropsko orjentisanu državu, aktivnu u rešavanju problema i spremnu da unapredi svoje okruženje.

MISIJA

Udruženje Pirgos stimuliše i podržava direktno građansko učešće na lokalnom i regionalnom nivou kroz implementaciju projekata i inicijativa u partnerstvu sa zajednicom, organizacijama, institucijama.

STRATEŠKI CILJEVI:

I – Udruženje Pirgos ima ulogu spone između vlasti i građana, u cilju obezbeđivanja ravnopravnog učešća u donošenju odluka na Lokalnom nivou.

II – Veliki broj motivisanih građana i građanki, uopšte javnosti, koja učestvuje u lokalnim društveno ekonomskim procesima.

KULTURA I VREDNOSTI:

Udruženje Pirgos se zalaže da sa svim zainteresovanim stranama uspostavi dobru komunikaciju i transparentni odnos koji karakteriše poverenje, partnerstvo i otvoreni dijalog.

Osnovne vrednosti za koje se zalažu članovi, predstavnici i aktivisti Udruženja Pirgos su:

 • Dobri međuljudski odnosi – definišemo kao istinsku zainteresovanost za ljude i želju da ih razumemo.
 • Dostupni javnosti – definišemo činjenicom da su svi podaci kojima raspolažemo dostupni javnosti.
 • Transparentnost – definišemo iskrenošću onim čime se bavimo, način na koji poslujemo i izazovima sa kojima se suočavamo. Preispitujemo način našeg poslovanja i predlog za njegovo unapređenje kako bi u potpunosti reflektovali vrednosti Udruženja Pirgos.
 • Iskustveni rad – se odnosi na dugogodišnji rad Udruženja Pirgos, u kome su članovi, zaposleni, simpatizeri, aktivisti i volonteri imali prilike da steknu određeno iskustvo.
 • Otvorenost – definišemo kao sposobnost da predstavnici Udruženja Pirgos budu otvoreni za svaku vrstu dijaloga sa svojim korisnicima.

Udruženje Pirgos je član brojnih mreža:

 • FENS / Federacija nevladinih organizacija Srbije
  EUROREGION NIŠAVA/ www.euregionisava.org.rs
  · NAPOR / Nacionalna asocijacija praktičarki omladinskog rada
  http://www.napor.net/članice
  · KOMS/Krovna organizacija mladih / http://koms.rs/clanstvo/ko-su-koms-clanice/
  · KOALICIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANSIJA/ www.nadzor.org.rs
 • CSonnect / csonnet.rs

Više o nama na sajtu Udruženja Pirgos:   www.pirgos.rs ili facebook stranici Udruženja Pirgos https://www.facebook.com/Pirgos.Association/about/

Kontakt podaci:

Adresa: Bogojavljenska br.3, 18300 Pirot

Telefon: 010/310 901

e-mail: office@pirgos.rs

Save