Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

LDA Knjaževac

Centar lokalne demokratije LDA je neprofitno udruženje građana nastalo 2001. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope s ciljem podrške razvoju lokalnih demokratskih procesa i promovisanju ljudskih prava i aktivnog građanstva u centralnoj i južnoj Srbiji.

Kao organizacija zalažemo se za pravo svakog od nas da učestvujemo u lokalnim procesima donošenja odluka i dajemo doprinos razvoju zajednice u kojoj živimo. To je za nas suština lokalne demokratije.

Kroz naše programe želimo da ohrabrimo građane i građanke da budu aktivni u svojoj zajednici, da sami doprinesu stvaranju boljih uslova života u toj zajednici, a lokalne vlasti da im omoguće konkretne mehanizme  za to.

Naši principi rada:

  • Potrebe lokalne zajednice u fokusu
  • Socijalna kohezija zajednice
  • Aktivno građanstvo
  • Održivi razvoj zajednice
  • Umrežavanje na lokalnom i međunarodnom nivou
  • Solidarnost, tolerancija, poštovanje ljudskih prava i sloboda
  • Multikulturalnost

Centar lokalne demokratije LDA je statutarni član međunarodne mreže koju čini 12 Agencija i Centara lokalne demokratije a koju koordinira Asocijacija agencija lokalne demokratije ALDA sa sedištem u Strazburu, Francuska.

Web strane:

www.lda-knjazevac.org

www.alda-europe.eu

Save

Save

Save

Save

Save