Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Ponavljanje postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“, na prostoru Parka prirode „Stara planina“

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“, na reci Visočici, grad Pirot, na prostoru Parka prirode „Stara planina“, nosioca projekta, „PIRAK HYDRO“ d.o.o. iz Zemuna, Žarka Obreškog 23, okončan rešenjem broj 353-02-1374/2017-16 od 18. jula 2017. godine.

Za više informacija kliknite na link.

Prijavi opasni otpad

I-mejl adresa na koju možete prijaviti slučajeve za koje sumnjate da je na njima odložen opasni otpad.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije sela Crni Vrh sa zaseokom Gravaljosa na životnu sredinu

Opština Knjaževac poziva zainteresovane strane da izvrše uvid u sadržinu Izveštaja o strateškoj  proceni uticaja Plana generalne regulacije sela Crni Vrh sa zaseokom Gravaljosa, Opština Knjaževac na životnu sredinu.

Uvid se može izvršiti u prostoriji Opštinske uprave Opštine Knjaževac br.44 ili na naslovnoj strani zvaničnog sajta Opštine Knjaževac www.knjazevac.rs, u vremenu od 8 do 15 časova, radnim danima.