Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Realizacija treninga „Strateško planiranje razvoja mreže“

Featured image default

Radi povećanja nivoa znanja partnera na projektu i osposobljenosti učesnika obuka za samostalnu primenu praćenja tekovina Poglavlja 27  na lokalnom nivou, u periodu od 25-26.02.2017. u Salašu realizovan je jedan dvo-dnevni trening za članove „GreenIST“mreže na temu „Strateško planiranje razvoja mreže“. Cilj treninga je bio: postavljanje osnovnih elemenata strateškog plana za „ GreenIST mrežu“ izradom SWOT analize, definisanjem  misije, vizije i ciljeva i operativnih ciljeva mreže.

Ciljevi treninga su ispunjeni u celosti i partneri su na osnovu postavljenih parametara razvijali  Strateški dokument.  Treningu su prisustvovali predstavnici svih partnera i urađena je evaluacija treninga , a na osnovu komentara učesnika možemo da ocenimo da je trening zadovoljio očekivanja polaznika, da je tema bila jasno postavljena i prezentovana na način da bude upotrebljiva za dalji rad „GreenIST“ mreže.