Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Ženska inicijativa Knjaževca

Ženska inicijativa Knjaževca je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija – udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva izgradnje građanskog društva u Srbiji, sa posebnim osvrtom na žene  i ljudska prava.

Udruženje se osniva radi podrške reformama u svim oblastima  društvenog života,  uz puno učešće svih lokalnih i nacionalnih aktera, a u cilju stvaranja uslova za kvalitetniji život svih građana.

 • organizuje akcije iz oblasti ljudskih prava i javnog zagovaranja,
 • organizuje kampanje građenja i razvoja građanske svesti,
 • organizuje volonterske akcije,
 • organizuje terenske aktivnosti radi promene ponašanja i razvoja svesti o zdravim stilovima života
 • konsultuje organizacije civilnog društva, javni i privatni sektor,
 • prikuplja i obrađuje naučnu literaturu iz oblasti svog interesovanja,
 • realizuje sopstvena istraživanja,
 • u skladu sa zakonom, objavljuje štampana i multimedijalna izdanja i publikacije, kao i radio i TV emisije, u svrhu prezentacije rada i popularizacije ciljeva ŽIK-a;
 • organizuje naučne skupove, tribine, prezentacije, druge skupove i trening seminare iz oblasti ljudskih prava i omladinske politike,
 • štampa publikacije,
 • sarađuje sa drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu na ostvarivanju ciljeva organizacije,
 • preduzima druge aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom.

Kontakt podaci:

Branka Radičevića 44, Knjaževac

Lidija Ivanović 065/9730333