Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

U Negotinu održana ulična akcija o Poglavlju 27

Featured image default

Naši partneri iz Asocijacije za razvoj Kladova su, 16. Septembra, razgovarali sa građanima Negotina o tome šta znači Poglavlje 27. Podeljeni su im informacioni lifleti i pružene su im infomacije o značaju uspostavljanja održivih sistema životne redine, koji bi poboljšali živote građanima, naročito u područjima gde se nalaze prirodni i privredni resursi kao što je reka Dunav.