Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Prosvetni radnici iz Požarevca učestvovali u fokus grupama

Featured image default

„Dosta je urađeno, na lokalnom nivou po pitanju upravljanja otpadom u odnosu na protekle godine“ rekli su učesnici 02. oktobra na fokus grupi u Požarevcu. No, i pored toga smatraju da  treba odvajati i reciklirati otpad na teritoriji grada u svim  ustanovama i institucijama.

Radi podizanja ekološke svesti kod dece predškolskog i školskog uzrasta, neophodno je uvesti u sve nastavne predmete, sadržaje o ekologiji, a u rad sa decom na ovu temu treba uključiti i roditelje.

Kao i u velikom broju fokus grupa i kod ove grupe  je tema horizontalnog zakonodavstva bila nepoznanica. Učesnici bi želeli , da više saznaju o Arhuskoj konvenciji i pravima , žele da im informacije budu lako dostupne i da čuju više o mehanizmima za uključivanje javnost u donošenju odluka kao i to koja su njihova prava na zaštitu po pitanjima životne sredine?

„Treba građane bolje infromisati o Zakonima u vezi sa ekologijom kao i mogućnostima da učestvuju u donošenju odluka.“