Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Ponavljanje postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“, na prostoru Parka prirode „Stara planina“

Featured image default

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“, na reci Visočici, grad Pirot, na prostoru Parka prirode „Stara planina“, nosioca projekta, „PIRAK HYDRO“ d.o.o. iz Zemuna, Žarka Obreškog 23, okončan rešenjem broj 353-02-1374/2017-16 od 18. jula 2017. godine.

Za više informacija kliknite na link.