Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Održan okrugli sto u Kučevu

Featured image default

U Kučevu  partneri “Entuzijasti kučeva “ su takođe 22. marta održali okrugli sto na temu „Značaj lokalnih strateških pravaca razvoja i zaštita životne sredine-Ekologija u našem okruženju“. Prisutni su bili predstavnici udruženja ribolovaca , udruženje lovaca, planinarsko društvo , Entuzijasta Kučeva i drugi. Polazna osnova okruglog stola bila je i LEAP  kao krovni dokument. Svi prisutni su uzeli učešće u diskusiji i konstatovano da je dobro imati jedan takav dokument ali da je potrebno uraditi akcioni plan i plan konkretnih akcija. Takođe je predloženo da lokalnom nivou više radi sa najmlađima, a  gde su članovi novog udruženja (inače prosvetni radnici) preuzeli obavezu da osmisle plan delovanja za naredni period.Za potrebe obeležavanja Svetskog dana voda kreiran je i mali projektni plakat.