Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Koordinacioni sastanak partnera GreenIST Mreže

Featured image default

U Knjaževcu je 25.08.2017 godine, održan koordinacioni sastanak partnera GreenIST mreže, na kome su pretstavljeni rezultati  Istraživanja   “Primena usvojenih propisa na lokalnom nivou ( pravne tekovine poglavlja 27) „. Više o Istraživanju možete pogledati Istraživanje prezentacija

Predloženo je od strane projektnog tima Timočkog kluba,  da rezultati istraživanja budu  osnova  za  dalje  planiranje aktivnosti mreže. Ulične akcije , fokus grupe i Forumi, treba da budu realizovani  koordinisano u regionima koje pokrivaju partneri,  tako da je predložen   i plan realizacije aktivnosti koje očekuju mrežu u narednom periodu, sa kojim su se složile sve partnerske organizacije.

Save