Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Javni forumu u Pirotu na temu Selektovanje otpada i reciklaža

Featured image default

Forum proces u organizaciji Udruženja Pirgos ( partnerske organizacije na Projektu – Životna sredina  – budućnost i izazovi održivog razvoja Jugoistočne Srbije), u Pirotskom okrugu održan je 25.10.2017. s početkom u 12h u maloj Sali restorana „ Gazela“ u Pirotu u trajanju od 3 h. Forum je medijski propratila Regionalna televizija Pirot, koja je pored praćenja Foruma, obezbedila kratak intervju sa izlagačima na forumu ekspertima iz oblasti ekologije:

 • Sanja Stojanov master ekolog
 • Nenad Đorđević predstavnik Regionalne deponije Pirot

Tema Foruma bila je „ Selektovanje otpada i reciklaža“. Sanja Stojanov u toku svog izlaganja osvrnula na Projekat, njegove ciljeve, ukazala na aktivnosti koje su sprovedene tokom realizacije Projekta i prezentovala ukratko istraživanje koje je sprovedeno, uključujući i zaključke, odnosno pretpostavke sa fokus grupa.

Nenad Đorđević diplomirao na fakultetu Zaštita životne sredine i bezbednosti na radu, zaposlen od samog osnivanja u Regionalnoj deponiji u Pirotu, upoznao je sve učesnike na Forumu sa radom Regionalne deponije, odnosno procesom selektovanja otpadom i reciklaža, kao i na istraživanje vrste, odnosno sastava otpada koje stanovništvo Pirotskog okruga baca najviše. Upitanju je biološki otpad koji se koristi u proizvodnji biogasa, čak više od 46,28% od ukupnog otada.  Kako je i sam bio na nedavno održanom sastanku deponije „Duboka“ ukazao je značaj postignute saradnje i budućim planovima u Pirotskom okrugu. Ekskluzivno je upoznao učesnike sa još jednim Projektom u oblasti ekologije koji je odobren ovih dana.

Nakon završenih konsultacija u okviru grupa i analizom od strane svih učesnika donešene su sledeće preporuke:

I Grupa NVO i Udruženja:

 • Edukacija ruralnog i urbanog stanovništva o podizanju svesti o zaštiti životne sredine i selekciji otpada
 • Edukacija sakupljača sekundarnih sirovina
 • Prodaja plastilne ambalaže, limenki , elektronskog otpada i sl. otpada sotkupljivačima
 • Medijska pokrivenost celekupne oblasti
 • Postavljanje selektovanih kontejnera  u svim MZ
 • Upošljavanje socijalno ugroženih građana

II Grupa Obrazovanje

 • Pored formalnog obrazovanja , neophodno je jačati neformalno obrazovanje mladih kroz različitih sekcija, volonterskih aktivnosti steknu iskustva i doprinesu unapredjenju životne sredine.
 • Saradnja vladinog i nevladinog sektora

III Grupa Lokalna samouprava i institucije

 • Realizacija projekta partnerstvom do odgovornog upravljanjaj otpadom s ciljem edukacije dece o neophodnosti zaštite životne sredine i važnosti primarne selekcije

Ana Petrović/LS

 • Reciklažno dvorište ( na deponiji)/ upoznavanje javnosti o značaju primarne selekcije, edukacije

IV Grupa Mesne zajednice

 • Postavljanje kontejnera za odlaganje ambalaže pesticida
 • Podela plastičnih ekoloških kaseta sa kaliformijskim glistama po domaćinstvima koja su zainteresovana / Zemljoradnička zadruga Sukovo i Arbinje, Dojkinci
 • Finansijska motivisanost građana
 • Praviljenje rasporeda za selektivno odlaganje otpada /bela tehnika,mašine, nameštaj

V Grupa Mladi – Kako su podršku Projektu pružio profesor srednje stručne škole – smer Ekologija i par đaka , profesor zajedno sa đacima, ukazao je na neophodnost sprovođenja praksi u oblasti ekologije, obzirom da u Pirotu, smeru za ekologiju, prvesntveno u susret izilazi korporacija Tigar koja u okviru svojih proizvodnih kapaciteta raspolae i kapacitetom za reciklažu guma, kao i Dom zdravlja u kome učenici imaju priliku da se upoznaju sa načinom odlaganja medicinskog otpada.

VI Grupa Moderator i  radno-operativna grupa

Iz svega izloženog, moderator i radno operativna grupa zaključuju da su sledeće tri preporuke ključne za donosioce odluka:

 1. Motivisanost građana pre svega finansijska da vrši selekciju otpada
 2. Informisanost i edukacija građana o načinu selekcije otpada, i to kako otpada koji se reciklira, tako i otpada koji ne može da se reciklira, već je neophodno njegovo pravilno odlaganje
 3. Razvijena komunalna infrastruktura