Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Javna rasprava o Zakonu o klimatskim promenama

Featured image default

U petak 30. Matra 2018.godine u prepunoj velikoj sali Gradske uprave Niš, održana je javna rasprava povodom novog Zakona o klimatskim promenama. Skup je otvorio Ministar Ministar zaštite životne sredine u Vladi republike Srbije Goran Trivan i uvodnom obraćanju na trećoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o klimatskim promenama u Nišu, izjavio je da je to prvi zakon u oblasti klimatskih pomena, koji će zakonski, sistemski i suštinski urediti ovu oblast kako bi se Srbija pridružila putu razvoja sa smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte.
„ Srbija spada u one regione u svetu koji će biti najpogođeniji klimatskim promenama. Prognozira se da će srednja godišnja temperatura u našoj zemlji rasti najbrže na planeti. Zato, vremena za čekanje nema “ , istakao je ministar Trivan i pozvao sve lokalne samouprave da se uknjuče u javnu raspravu i tako daju svoj doprinos kako bi u skupštinsku proceduru uputili kvalitetan Zakon o klimatskim promenama koji ćemo i sprovoditi.

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je rekao da Niš prepoznaje značaj uticaja klimatskih promena i važnost donošenja Zakona o klimatskim promenama . On je naveo da Grad Niš formiranjem sekretarijata za zaštitu životne sredine, odlukom da novac iz ekoloških taksi usmeri u „Zeleni fond“, aktivnostima na gradnji postrojenja za preradu otpadnih voda uz podršku EU fondova, posvećeno radi na rešavanju problema u oblasti životne sredine.

Posle Novog Sada i Kragujevca, današnja javna rasprava u sali uprave Grada Niša bila je prilika da se sa sadržajem Nacrta zakona upozna i svoju reč kaže najširi krug lokalne zajednice – predstavnici univerziteta, naučne i stručne javnosti, lokalne samouprave Nišavskog okruga, javnih i komunalnih predzeća, predstavnici privrede, nauke, civilnog društva, institucija i udruženja građana,

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama u periodu od 15. marta do 20. aprila 2018. godine.

Zakon o klimatskim promenama treba da uspostavlja sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena, a kao ključnog preduslova za održivo planiranje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Donošenje Zakona o klimatskim promenama predstavlja ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovima Evropske unije.

Na komentar o važnosti Zakona Ministar Trivan odgovara pitanjem “ Koliko dugo možete da izdržite bez kiseonika?”.

Inače, na javnoj raspravi se moglo čuti da je promena namene zemljišta, loše upravljanje otpadnim vodama, krčenje šuma i drugo, uticalo na povećanja koncentracije ugljen dioksida za 40%o, povećanja srednje godišnje temperature za 10C u poslednjih 100 godina. Ministar Trivan je pozvao je sve relavantne činioce, a pre svega lokalne samouprave da se uključe u javnu raspravu i tako doprinesu da u Skupštinu dođe kvalitetan Zakon o klimatskim promenama, jer mišljenje o tome šta ovom zakonu nedostaje, iz ugla onih koji rade u lokalu , je jako značajan kako bi on bio najbolji mogući. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici grada, gradskih opština, JKP, naučnih i obrazovnih institucija, stručnih inspekcija i službi i organizacija civilnog društva.