Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Entuzijasti Kučeva

„MI NE ULEPŠAVAMO STVARNOST, MI KREIRAMO BUDUĆNOST“

Udruženje gradjana “Entuzijasti Kučeva” osnovano je 1995.godine u Kučevu a zvanično registrovano 1999. godine.

Okupljeni oko ideje da“ pokrenemo grad“ i konstruktivno učestvujemo u rešavanju problema naše zajednice.Vođeni entuzijazmom i idejom zbog koje smo se okupili organizovali smo veliki broj akcija.Veliki broj edukativnih predavanja smo organizovali kada takvu aktivnost do tada niko nije organizovao.

Posebno izdvajamo otvorene sastanke gradjana na temu :narkomanija,AIDS,2000 godina hrišćanstva,štetnost duvanskog dima,nedelja zdrave hrane, sa eminentnim stručnjacima iz datih oblasti.Organizovali smo i sportske manifestacije(street ball)dvanaest godina za redom,kao i prikupljanje sredstava za dečije igralište koje smo sa sopstvenim resursima priveli nameni koje je još u funkciji i 19 košarkaških tabli u seoske osnovne škole.

 • Bili smo nosioci akcije „Kučevo-Hilandaru“gde smo prikupljali sredstva za požarom nastradali manastir.
 • Svakog 1. septembra organizujemo akciju „za siguran put do škole“ u saradnji sa MUP Kučevo, takođe u saradnji sa crnogorskom organizacijom SKY Forever postavili smo tri table „Ne brže od života“.
 • Partneri u realizaciji svih aktivnosti u akciji „IGRAJ ZA ŽIVOT“ – „bez alkohola“ – „ reci NE drogama“- „izaberi sport „.
 • Tradicionalno, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika delimo paketiće najmlađim sugrađanima iz socijalno ugroženih porodica.
 • Od 1995. godine organizujemo uličnu manifestacijhu „street ball“ koja promoviše sport i okuplja veliki broj mladih ljudi. Manifestacija je poprimila regionalni karakter
 • Organizovana je tribina o NVO na kojoj su učesnici bili predstavnici Centra za razvoj neprofitnog sektora, Fonda centar za demokratiju i CeSID-a;

Od samog osnivanja nosioci smo ekoloških aktivnosti u našoj zajednici,tako smo učestvovali u uredjenju zapuštenih zelenih površina,uredjenje gradske plaže,uklanjanje velikog broja divljih deponija kao i veliki broj ekoloških kampanja.Posebno bi u svom radu istakli i mapiranje deponija i zagadjivača,čiji rezultat je podnošenje 26 prijava protiv nesavesnih sugradjana.

 • U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede realizovali smo akciju „Hiljadu stabala za Srbiju“ gde smo sa članovima i volonterima u gradskoj i seoskim sredinama posadili veliki broj sadnog materijala
 • Lokalni partner u saradnji sa relevantnim opštinskim preduzećima i pojedincima sprovodimo akcijiu „Očisimo Srbiju“.
 • U periodu od 2001 do 2003 godine u saradnji sa Svetskim programom za hranu, Japanskim JENom, Nemačkim HELPom posvetili smo radu sa najsiromašnijim predstavnicima naše opštine,organizovanjem prikupljanja i distribuciji najpotrebnijih odevnih predmeta i prehrane.

Sve ove aktivnosti i još mnoge druge organizovali smo ličnim angažovanjem i finansiskim sredsvima iz same zajednice,što je naš ugled i renome umnogome povećao u samoj zajednici.

Kao „nagradu“ za minuli rad izabrani smo u 16 najaktivnijih organizacija Srbije od strane grčke organizacije „evropske perspektive“koja nas je finansiski pomagala u održivosti i jačanju kapaciteta organizacije.Kao rezultat rada bio je formiranje mreže 12 NVO-a koji su konkurisali i dobili grant od Evroske Komisije za projekat „promocija pluralizma jačanjem NVO-a i civilnog sektora u Srbiji“u trajanju od dve godine.

– Od 2003.do 2004.godine implementirali smo projekat podrške socijalno ugroženim licima koji je finansirala Svetska Banka.

– 2004. u saradnji sa radio stanicom PEK pokrenuli smo akciju za prikupljanje sredstava za obnovu manastira Hilandar, stradalom u požaru. Akcija je uspešno realizovana i sredstva su uplaćena na namenski račun.

– 2005.  Godine sa međunarodnom organizacijom ISC sprovodi projekat „integracija izbeglh lica na teritoriji opštine Kučevo“. U saradnji sa udruženjem penzionera Kučevo realizuje veliki broj sastanaka-družena između lokalnih penzionera i lica smeštenih u staračkom domu Kučevo.

– U 2005.godini realizovali smo projekat “Srbija u EU korak po korak“ finansiran od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju.

– Od 2004 do 2007 članovi naše organizacije bili su nosioci svih aktivnosti u realizaciji programa USAID a prego ADFa.

Aktivnosti u 2008. i 2009 godini

– partneri u izradi opštinske strategije za smanjenje siromaštva

-samostalno sprovodi projekat “pomoć u kući  “ kroz javne radove

– realizuje projekat “Srbija u EU,šta od toga imam ja a šta moj grad  “ finansiran od strane fonda za otvoreno društvo i ISC-a.

-dobija nastavak projekta “pomoć u kući  “ i realizuje ga veoma uspešno kao i novi projekat ” Vratimo Peku smisao za reku   “ iz oblasti ekologije

– partneri smo u realizaciji projekta  “ podrška ruralnom razvoju “  finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede

– partneri smo u realizaciji projekta” omladinsko preduzetništvo  “ finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta

– u partnerstvu sa velikim brojem organizacija i institucija sprovodi kampanju o energetskoj efikasnosti

– novi projekat pomoć u kući kroz „javne radove“ za 2009. godinu za 30 geronto domaćica i 250 korisnika

– realizacija projekta etno je u modi. 15 žena radi na očuvanju kulturne baštine i sticanju novih znanja iz oblasti ručnih radova

– članovi entuzijasta u partnerstvu sa beogradskom otvorenom školom pohađaju virtualnu školu evropskih integracija

Pored realizacije ovih projekata , tokom 2008. i 2009. godine sprovodili smo i naše redovne aktivnosti kao što su obeležavanja dana planete zemlje, svetskog dana zaštite životne sredine, dan strijih osoba, dan Evrope i pobede nad fašizmom,  svetski dan ljudskih prava, dan borbe protiv aids-a.

 • godine realizovali smo projekat „ Podrška evropskim integracijama putem promocije međusektorske saradnje“ finansiran od strane ISCa i USAID- a a realizovali u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština

U partnerstvu sa beogradskom otvorenom školom realizovali smo projekat  „ Integralno upravljanje otpadom“ finansiran od strane Švedske vlade posredstvom  RECa

– u periodu 2011-2012 bilo smo nosioci svih aktivnosti projekta koji je po LEADER principu imao za cilj uspostavljanja Lokalnih  Akcionih Grupa. Od početnih 150 „zainteresovanih“ aplikanata ostalo je na kraju procesa 22 potencijalnih grupa, gde je i „Zlatna Dolina“Kučevo.

U 2012 prošli smo obuku, aplicirali i dobili finansiska sredstva od Republike Rumunije uz koordinaciju UNDP Srbija i podrsku Ministarstva poljoprivrede za projekat „uspostavljanje turističkog proizvoda opštine Kučevo“. Ovom prilikom smo pomogli još dva uduženja u kreiranju i implementaciji projekata koji su dobili od istog donatora,

– formiranje botaničkog parka „KARPATUM“

– osnivanje turističkog info centra, adaptacija prostora i njegovo opremanje

– edukacija zainteresovanih za seoski turizam i ruralni razvoj

– 2012. godine projektom Mobilni svuda i za svakoga„ finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike pružili smo podršku najstarijim i najsiromašnijim sugrađanima naše opštine.

– projektom „Jedan klik i evo Nas“ finansiran od strane komesarijata za izbeglice obučili smo korisnike staračkog doma u kučevu za korišćenje savremenih tehnologiju u cilju komunikacije. Otvorene su meil adrese za zainteresovane kao i web stranicu doma.

-2012 Profesionalni razvoj za antikorupciju – program profesionalnih obuka, u saradnji sa beogradskom organizacijom  proconcept

– u saradnji sa Ekološkim centrom Vratimo Lepotu Rekama  organizujemo sadnju jorgovana u okviru akcija “Srbija zemlja jorgovana

-2013./ u partnerstvu sa domom zdravlja Kučevo realizujemo projekat

 „Lep osmeh- zdraviji ljudi  „ finansiran od strane Ministarstva zdravlja kroz DILS, koji je za cilj imao unapređenje stomatološke službe i funkcionalniji i efikasniji pristup sa krajnjim korisnicima

-Nosilac projekta „  Očuvanje tradicije, izredom ručnih radova   „ finansiran od strane komesarijata za izbeglice. Projektom smo uspostavili saradnju izmedju kluba žena i korisnika doma za stare kučevo. Kroz druženje izradili svo veliki broj unikatnih ručnih radova, pripremili radove za predstojeće manifestacijje i štampali katalog proizvoda za buduću prodaju.

– nosilac projekta „pomoć u kući sociolno ugroženom stanovništvu u selima opštine Kučevo“ finansiran od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 • 2013.realizovan projekat „pomoć u kući“ finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike. Šest osoba sa evidencije NSZ, angažovano je u pružanju pomoći najstarijim sugrađanima i socijalno  ugroženom stanovništvu. Obilazili smo sva sela u opštini Kučevo i pružili adekvatnu pomoć svima kojima je to bilo potrebno.
 • 2014. Realizovali smo projekat Izgradimo dečije igralište“ gde smo postavili dečije igralište u gradu i u četiri seoske sredine. U saradnji sa društveno odgovornim preduzećima i pojedincima, prikupili smo dovolјno sredstava da najmlađima izgradimo kutak za bezbrižno igranje.
 • 2014 realizovan projekat “ Moj zeleni kutak” finansiran od strane komesarijata za izbeglice. Projekat je imao za cilj uređenje jednog zapuštenog prostora, u ogledni voćnjak. U okviru “Ustanove za smeštaj starih I penzionera “Kučevo posadili smo veliku količinu voćnih vrsta , kao I raznovrsno cveće, kako bi se najstariji u ovoj ustanovi osećali prijatnije.
 • 2015 u cilјu ruralnog razvoja kroz projekat finansiran od strane lokalne samouprave adaptirana Lazića vodenica“ koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika Srbije. Zadatak je bio izazovan jer se radilo o značajnom objektu I radovi su izvođeni prirodnim materijalima na tradicionalan način.
 • 2015. Realizovan projekat „pomoć u kući „ u selima opštine Kučevo. Angažovanjem pet gerontodomaćica u trajanju od šest meseci obilazili smo najugroženije stanovnike naše opštine.
 • 2015. Realizacija projekta “Medonosno bilje Kučeva I okoline” uspostavili smo park medonosnog bilja. Posadili smo veliki broj medonosnog drveća, žbunja I niskog rastinja. Publikovali smo brošuru u kojoj su navedene medonosne biljke homoljske regiju I imali veliki broj otvorenih sastanaka sa pčelarima, ljubiteljima prirode I sa našim najmlađim sugrađanima.
 • 2015-2016 u saradnji sa “Etno mrežom” učestvujemo u realizaciji projekta –izrada ručnih radova tradicionalnim veštimami sa modernim dizajnom. Svi radovi proizvedeni tokom projekta prosleđeni su protokolu Vlade Republike Srbije
 • 2016. “Da tvoja zemlja više vredi “ je naziv projekta koji se realizuje uz pomoć TIMa za socijalno uključivanji I Švajcarske Agencije za Razvoj. Cilj projekta je izrada  strategije za zapošljavanje mladih sa akcionim planom I predlozi projekata koji će pomoći u ublažavanju problema nezaposlenosti.
 • 2016. Javni radovi NSZ- “ Vratimo Peku smisao za reku” . angažovanje, sedam lica sa evidencije NSZ , očistili smo veliki deo priobalja zlatonosne reke Pek, izbacili rastinje, šut I drugi otpad kako iz same reke tako iz njenog priobalja. Radovi su trajali četiri meseca I angažovana je  teško zaposljiva  grupa  ljudi.
 • 2016. “Homoljska transverzala – spoj reke I planine“ je projekat koji je finansiski podržan od strane Ministarstva saobraćaja, građevinarstva I infrastructure. Cilj projekata je promocija turističkih potencijala opštine Kučevo kroz mogućnost alternativnih modela mobilnosti ( pešačenje, biciklizam…) obeležili smo veliki broj staza, postavili putokaze  klupe I table sa obaveštenjima. Otštampali smo veliki broj edukativnih flajera o homoljskoj regiji.
 • 2016-2017 u partnerstvu sa “Timočkim klubom“ iz Knjaževca i sa još 12 Organizacija sprovodimo projekat : „Životna sredina-budućnost i izazovi održivog razvoja Jugo-istočne Srbije“ finansiran od strane RECa.

–  2017. godine realizuje projekat “ bezbedan internet- sigurno  detinjstvo”   podržan od strane Ministarstva trgovine, turizma I telekomunikacija. Cilj projekta da decu školskog uzrasta upoznamo I upozorimo na opasnosti koje su moguće putem savremenih tehnologija a sa druge strane predočimo mogućnosti korišćenje IT kreiranjem prezentacija, igrica, apikacija I dr. podeljen propagandni material kao što su sveske, olovke, flajeri I plakati. Urađen je sajt sa temom siguran internet…

Članice smo mreže organizacija FENS,  etno mreža, mreža za ruralni razvoj, mreže resurs centara Srbije / evropske perspektive. asocijacije organizacija Vojvodine i Istočne Srbije,

Članovi smo naconalnog koventa o Evropskoj Uniji iz oblasti

Poljoprivreda  i ruralni razvoj, Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i Ribarstvo .

Potpisnici smo memoranduma o saradnji sa kancelarijom za evropske integracije kao i sa ministarsvom za ljudska i manjinska prava.

Svoju kredibilnost osim navedenog potkrepljujemo i obezbedjenim poslovnim prostorom,svom potrebnom tehničkom opremom neophodnom za funkcionisanje.Najveću vrednost naše organizacije su njeni članovi koji poseduju znanja i veštine za implementaciju projektnih aktivnosti koji su stekli pohadjajući radionice i predavanja eksperata iz oblasti pisanje predloga projekta,strateško planiranje,volonterski u menadžment,upravljanje ljudskim resursima…Poznajemo potrebe lokalne zajednice i sposobni smo da ispitamo specifične potrebe ciljnih grupa.Imamo izgradjene dobre kontakte i odnose sa predstavnicima lokalne uprave,javnog,profitnog i civilnog sektora u našoj opštini.Prepoznatljivi smo i ugledni u lokalnoj zajednici.

Iz godine u godinu podižemo kapacitet organizacije kontinuiranom edukacijom članova i zaiteresovanih sugrađana. Oblasti koje smo obuhvatili edukacijom su :

Upravljanje projektnim ciklusom, strateško planiranje, lobiranje, upravljanje ljudskim resursima, javno zagovaranje, izrada biznis planova, osnove udruživanje, osnivanje zadruga i koperativa, lokalni ekonomski razvoj, lokalni ekološki plan, umrežavanje……..