Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Održan okrugli sto u Kladovu, na temu “Lokalni akcioni plan, reciklaža i vrste otpada”

U sredu 22. marta u Kladovu je  održan okrugli sto na temu “Lokalni akcioni plan, reciklaža i vrste otpada”, od strane Asocijacije za razvoj Kladova, a uz podršku “Resurs centra” iz Majdanpeka. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Opštinske uprave, TOO - Turističke organizacije, Centra za kulturu, A.D. Đerdap usluga, Biznis incubator centra, Kancelarije za mlade, udruženja građana i nezaposlena lica.

Opširnije

Održan okrugli sto u Kučevu

U Kučevu  partneri “Entuzijasti kučeva “ su takođe 22. marta održali okrugli sto na temu „Značaj lokalnih strateških pravaca razvoja i zaštita životne sredine-Ekologija u našem okruženju“. Prisutni su bili predstavnici udruženja ribolovaca , udruženje lovaca, planinarsko društvo , Entuzijasta Kučeva i drugi. Polazna osnova okruglog stola bila je i LEAP  kao krovni dokument.

Opširnije

Okrugli sto na temu „ Značaj lokalnih strateških pravaca razvoja i zaštita životne sredine“- Otpadne vode

Povodom obeležavanja  Svetskog dana voda 22. marta Timočki klub je u saradnji sa JKP „Standard“ i partnerskim organizacijama koje zajedno rade na realizaciji projekta „Životna sredina-budućnost i izazovi održivog razvoja Jugoistočne Srbije“,  organizovao okrugli sto na temu „ Značaj lokalnih strateških pravaca razvoja i zaštita životne sredine“- Otpadne vode.

Opširnije