Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Asocijacija za razvoj Kladova

Asocijacija za razvoj Kladova (ARK) osnovano je kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana formirano radi uspostavljanja i razvijanja uslova za ekonomsko-socijalni, održivi razvoj zajednice, jačajući partnerstvo između građana, lokalne vlasti, biznis sektora i predstavnika dijaspore.

Osnovni cilj ARK-a kao neprofitnog i nestranačkog udruženja građana je realizacija programa razvoja gradjanskog društva i ekonomskog razvoja, koji pokreće gradjane da se lično angažuju na unapredjenju kvaliteta života, koji podstiče ekonomski razvoj i jača poverenje izmedju građana i vlasti. Program podstiče veće građansko učešće u realizaciji projekta, kako bi se postigle pozitivne društvene i ekonomske promene. Ciljevi udruženja su:

  1. Učešće građana u što većem broju, na realizaciji svih razvojnih projekata Opštine Kladovo.
  2. Uspostavljanje i jačanje partnerskih odnosa između građana, lokalne vlasti,biznis sektora i dijaspore.
  3. Organizovanje edukativnih programa i vođenje javnih kampanja.
  4. Prikupljanje i udruživanje finansijskih sredstava domaćih i stranih donatora i investitora radi realizacije razvojnih projekata.
  5. Osnivanje klubova za razvoj specijalizovanih oblasti delovanja.

Ostvarivanje pomenutih ciljeva realizovaće se:

  • anketiranjem na terenu,
  • sprovođenjem kampanja na regionu,
  • apliciranje  i implementacija projekta,
  • partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom i saradnja sa donatorima
  • saradnja sa Regionalnom agencijom za razvoj istočne Srbije (RARIS), kao član mreže regionalne agencije