Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Očuvanje prirodnog staništa u priobalnom području reke Dunav

Featured image default

Danas je u Kladovu u 13h odžan Javni Forum „Očuvanje prirodnog staništa u priobalnom području reke Dunav“.

U diskusiji su po radnim grupama bilo 32 učesnika i to predstavnika lokalne samouprave, mesnih zajednica, javnih preduzeća, udruženja građana i biznis sektora.

Na teritoriji opštine Kladovo, kroz koju reka Dunav protiče u dužini od 92 kilometra i na čijem području se nalazi hidroelektrana “Đerdap 1”, postoji uticaj na prirodna staništa celokupnog priobalnog dela jer je zabeležena količina od 1,5 tone organskog i neorganskog otpada koja se godišnje nagomila, što predstavlja alarmantan podatak. Beleži se, takođe, i uticaj na kontaminaciju podzemni voda i arterija preko kojih se vodom snabdeva i deo stanovništva. Mesna zajednica Mala Vrbica je izdvojena kao primer gde voda za piće nije za upotrebu iz pomenutih razloga.

Cilj Foruma bio je kreiranje predloga i preporuka za uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom u cilju očuvanja životne sredine u priobalju, što je sučeljavanjem mišljenja predstavnika radnih grupa i krajnjim usaglašavanjem i postignuto.

Kao rezultat Foruma dobijen je predlog za formiranje tima (sastavljen od po jednog predstavnika svake navedene radne grupe koja je uzela učešće u Forumu) koji će problem izložiti nadležnim organima uz zahtev za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana.

Na osnovu podataka do kojih smo na Forumu došli zaključak je da je tema od značaja i tangirala je sve učesnike kako kroz profesije kojima se bave, tako i kao građane opštine.