Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

O Projektu

Projektom „Životna sredina-budućnost i izazovi održivog razvoja Jugoistočne Srbije“ želimo da:

Ojačamo organizacije civilnog društva iz Jugoistočne Srbije da aktivno učestvuju u praćenju primene međunarodnih, EU i nacionalnih propisa iz oblasti zaštite šivotne sredine koje se implementiraju na lokalnom nivou na teritoriji jugoistočne Srbije;

Motivišemo i uključim lokalne vlasti i zainteresovane strane da koordinisano sarađuju u primeni i praćenju primene pravnih tekovina poglavlja 27 na lokalnom nivou u opštinama Jugoistočne Srbije;

Javnost Jugoistočne Srbije bude informisana i aktivno učestvuje u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine u svojim zajednicama.

Očekivani rezultati

Ojačani kapaciteti OCD Jugoistočne Srbije za aktivno praćenje  primene međunarodnih, EU i nacionalnih propisa koje se implementiraju na  području Jugoistočne Srbije,  a odnose se na zaštitu životne sredine, sa posebnim fokusom na zaštićena prirodna područja ( nacionalni park i park prirode)

Uspostavljena funkcionalna platforma za razmenu znanja, iskustava i informacija u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji jugoistočne Srbije.

Podignut nivo svesti zainteresovanih strana i građana o značaju participacije u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine, kao i o povezanosti i uticaju pravnih tekovina Poglavlja 27 na druge oblasti od značaja za održivi razvoj lokalnih zajednica jugoistočne Srbije (turizam, transport, poljoprivreda, ruralni razvoj, energetika i sl.

Nosioc projekta je  Udruženje građana “Timočki klub“ iz Knjaževca

Logo Timočki klub

Partneri  na projektu su: Udruženje „Ženska inicijativa“ Knjaževac; LDA Kancelarija u Knjaževcu; udruženje „Pirgos“ iz Pirota; Udruženje „Resurs Centar“ iz Majdanpeka; Udruženje „Entuzijasti“ iz Kučeva; „Agencija za razvoj Kladova“ iz Kladova

Partneri na projektu:

Logo PIRGOS Logo ARK Logo Entuzijasti Kučeva Logo Ženska inicijativa Knjaževca Logo LDA Knjaževac Logo RC Majdanpek

Primarna ciljna grupa su 6 Udruženja građana partneri na projektu , Lokalne vlasti i druge zainteresovane strane na lokalu  koje u svom delovanju imaju zaštitu životne sredine kao i svi građani koji žive na teritoriji jugoistočne Srbije.

Ciljna grupa projekta su i zaposleni u Timočkom klubu, kao i članovi Upravnog odbora, volonteri i članovi udruženja

Projekat se realizuje kroz Program i  podršku :  Enviromental Civil Society Support Programme for Serbia – Regional Enviromental Center (Rec) podrška Švedske vlade

Iznos sredstava za projekat : 40.000,00 EUR

Donatori:

Logo CSCoonect Logo Sweeden Logo REC