Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Ulična akcija u Knjaževcu

Featured image default

Na uličnoj akciji, održanoj 16. Septembra u centru grada, aktivisti Centra Lokalne Demokratije LDA razgovarali su sa građanima i građankama o tome li je Knjaževac zelena opština. Opšti zaključak je da je kvalitet voda, vazduha i zemljišta zadovoljavajući ali da svakako ima prostora za unapređenje zaštite životne sredine koz zajedničke napore i građana i lokalnih vlasti.