Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Održana ulična akcija u Boljevcu

Featured image default

Na štandu Ženske inicijative iz Knjaževca, u centru grada u  Boljevcu 16. Septembra,  razmenjivala su se mišljenja i davale sugestiju na temu „Da li se u Boljevcu brine o zaštiti životne sredine?“ Građani Boljevca su imali puno zamerki o održavanju čistoće u gradu i okolini i smatraju da ovom problemu treba posvetiti punu pažnju u narednom periodu.