Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Mogućnost većeg uključivanja javnosti u očuvanju Parka prirode Stara Planina

Featured image default

Forum proces sa temom “Mogućnost većeg uključivanja javnosti u očuvanju Parka prirode “Stara Planina”, u organizaciji Udruženja Timočki klub, Ženska inicijativa i LDA iz Knjaževca, a u okviru projekta „Životna sredina  – budućnost i izazovi održivog razvoja Jugoistočne Srbije“, održan je u Knjaževcu 20.10.2017. s početkom u 12h u sali društvenog kluba Doma kulture u Knjaževcu.

Na Forum su bili pozvani  predstavnici mladih, privrednici,  turistička organizacija i turističke agencije, vlasnici smeštaja na Staroj planini,  javna preduzeća, predstavnici OCDa -organizacija civilnog društva i lokalna samouprava. Sve zainteresovane strane podeljene su u 6 grupa.

Snežana Pavković, koordinatorka projekta se na početku je pozdravila prisutne i osvrnula se na Projekat, njegove ciljeve, ukazala na aktivnosti koje su sprovedene tokom realizacije projekta i prezentovala ukratko istraživanje koje je sprovedeno, uključujući i zaključke, odnosno pretpostavke sa fokus grupa. Nakon toga krenula je diskusija među grupama.

Po završetku diskusije , moderator je ukazao na značaj uključivanja javnosti u očuvanju Parka prirode Stara Planina , a po konstruktivnoj diskusiji na Foruma zaključak je da su svi predstavnici različitih zainteresovanih strana, uključivanje građana prepoznali kao jako važan element u očuvanju Parka prirode Stara Planina. Zatim su usledile konsultacije u okviru grupa, u kome su učesnici,  sa ostalim učesnicima razmenjivao mišljenja oko preporuka koje će biti dostavljene donosiocima odluka.

Nakon završenih konsultacija u trajanju od 20 minuta u okviru grupa, i analizom od strane svih učesnika donešene su sledeće preporuke:

 1. Privrednici :
 • Edukacija ruralnog i urbanog stanovništva i podizanje svesti o zaštiti životne sredine i selekciji otpada
 • Medijska pokrivenost celokupne oblasti
 • Upošljavanje socijalno ugroženih građana koji će brinuti o Parku prirode Stara Planina
 1. Obrazovanje
 • Jačati neformalno obrazovanje mladih kroz različitie sekcije i volonterske aktivnosti .
 • Saradnja vladinog i nevladinog sektora
 • Edukacija urbanog stanovništva i podizanje svesti o zaštiti životne sredine
 1. Javna preduzeća i lokalna samouprava 
 • Realizacija projekta u partnerstvu sa OCDima
 • Razni okrugli stolovi i tribune koje ce građanima ukazati na potrebu njihovog uključivanja u cilju očuvanja Parka prirode Stara Planina
 1. Turistička organizacija i turističke agencije
 •  Postavljanje  kontejnera za odlaganje smeća na području Parka prirode Stara Planina
 •  Finansijska motivisanost građana da se kroz razne projekte uključuju u donošenje  odluka na lokalnom nivou
 1. Mladi  i OCD
 • Organizovanje raznih akcija u Parku prirode Stara Planina ( čišćenje, postavljanje kanti, postavljanje edukativnih table i dr.)
 1. Vlasnici turističkih objekata na staroj planini
 • Edukacija ruralnog stanovništva i podizanje svesti o zaštiti životne sredine

Iz svega izloženog, moderator i radno operativna grupa zaključuju da su  dve preporuke ključne za donosioce odluka:

 • Motivisanost građana i OCDa pre svega kroz finansijsku podršku lokalne samouprave pripremaju projekte koji će se baviti zaštitom Parka prirode Stara Planina.
 • Informisanost i edukacija građana o važnosti očuvanja Parka prirode Stara Planina