Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Master kurs u Vrnjačkoj Banji

Featured image default

U periodu od 19/03/2018 – 23/03/2018 održava se master kurs u Vranjčkoj Banji za organizacije civilnog društva kojima  su odobrena finasijska sredstva od strane Regionalnog Centra za zaštitu životne sredine kroz program CSConnect finansiran od strane Švedske Vlade.

Master kurs  je namenjen jačanju kapaciteta ovih organizacija, i kroz ovaj petodnevni krus programom je nameneno da se sa organizacijama razgovara o gorućim pitanjima u oblasti zaštite životne sredine, planovima za transpoziciju i primenu EU zakonodavstva u oblasti životne sredine, strategijama i strateškim procenama uticaja na životnu sredinu pa sve do internih starteških ogranizacijskih planiranja, resursa, analiza i planova koji će organizacijama pomoći u što kvalitetnijoj realizaciji  projekata vezanih za zaštitu životne sredine.