Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Šta je to Arhuska konvencija?

Šta je to Arhuska konvenci, šta mi kao građani imamo od nje, koja prava imamao i koje nam mehanizme donosi ova Konvencija, predstavila nam je Sonja Popović iz Arhus centar Južne i Istočne Srbije možete saznati kroz kraći prilog koje je pripremila TV Mlava i koji se nalazi na sledećem  linku

 

U Boljevacu se planira izgradnja postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta

Podnet zahtev “GREEN ENERGY POINT“d.o.o, iz Beograda za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta – kombinovane elektrane za proizvodnju toplotne i električne energije (kogenerativno postrojenje).

Opširnije

Otpočelo planiranje izgradnje kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke

Opštinska uprava Bor oglasila je JAVNI UVID u Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u slivu Borske reke (u daljem tekstu: Plan) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke (u daljem tekstu: SPU)

Opširnije

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja iz ležišta “Biljkina Struga“ rudnika “Soko“, KO Čitluk, SO Sokobanja

Za otvaranje mini kopa “Biljkina Struga“ u KO Čitluk (SO Sokobanja) podnet je Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije uglja iz ležišta “Biljkina Struga“.

Opširnije

Upravljanje otpadom u opštini Kučevo

U Etno kompleksu „Komša“ u Kučevu, 26. Oktobara održan je javni forum sa temom " Upravljanje otpadom u opštini Kučevo". Na Forumu su bili uključeni predstavnici zainteresovanih grupa iz opštine i to: predstavnici zdravstva, prosvete, turizma, mesnih zajednica i privrede.

Opširnije