Budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije

Predstavnici CSOnnect organizacija civilnog društva u studijskoj posetu Briselu

Predstavnici CSOnnect organizacija civilnog društva danas su otpočeli studijsku posetu Briselu, a uvodno predavanje im je održao Zdravko Ilić, predstavnik Privredne komore Srbije u glavnom gradu Belgije. Sa njim razgovaraju o efikasnoj komunikaciji između organizacija civilnog društva i EU institucija.

Master Kurs – pet uspešnih radnih dana u Vrnjačkoj Banji

Iza nas je pet uspešnih radnih dana u Vrnjačkoj Banji! Hvala svim učesnicima na posvećenosti i aktivnom učešću, ogromno hvala našim trenerima i predavačima i Ministarstvo zaštite životne sredine što je prepoznalo značaj civilnog društva u procesu pregovora sa EU i još jednom se odazvalo na poziv na dijalog!
Bilo je zadovoljstvo provesti nedelju sa vama i radujemo se budućim susretima! #GreenIST

https://bit.ly/2G4sUJ9

Master kurs u Vrnjačkoj Banji

U periodu od 19/03/2018 – 23/03/2018 održaće se master kurs u Vranjčkoj Banji za organizacije civilnog društva kojima su odobrena finasijska sredstva od strane Regionalnog Centra za zaštitu životne sredine kroz program CSConnect finansiran od strane Švedske Vlade.

Opširnije

Potpisani ugovori za nastavak programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect

Potpisivanjem ugovora o institucionalnim grantovima u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, Regionalni centar za životnu sredinu (REC) ušao je u poslednju godinu sprovođenja ovog programa. Do kraja ove godine 11 konzorcijuma organizacija civilnog društva, koje obuhvataju 64 organizacije iz cele Srbije, nastavlja sa sprovođenjem drugog dela institucionalnih grantova. Finansijska podrška ovom projektu dolazi od Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju, a ukupan fond koji je organizacijama dodeljen kao nastavak institucionalne podrške iznosi 413.000 evra.

Opširnije

Ponavljanje postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“, na prostoru Parka prirode „Stara planina“

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“, na reci Visočici, grad Pirot, na prostoru Parka prirode „Stara planina“, nosioca projekta, „PIRAK HYDRO“ d.o.o. iz Zemuna, Žarka Obreškog 23, okončan rešenjem broj 353-02-1374/2017-16 od 18. jula 2017. godine.

Za više informacija kliknite na link.